Home / Ruhbilim Dersleri

Ruhbilim Dersleri

Bireyleşme sürecinde ilerlemek, incinmeden ve incitmeden yaşama sanatını öğrenmek için Ruhbilim Dersleri’ne katılın.

Ruhbilim Dersleri’nden Beklenen Sonuçlar

1.Gerçeğin her türlü doktrinleştirilmiş modelinin ötesinde düşünme, algılama ve bu gücü yaşam sorunlarını çözmek ve tam bir zihinsel netlikte karar vermek için kullanma,
2.Dikkati etkin bir şekilde ayarlama,
3.Bilinç ve fizik evren arasındaki etkileşimleri anlama,
4.En küçük olasılıkların bile gözden kaçırılmadığı bir imgelem geliştirme,
5.Kişiliğin gerçekliğin doğasını kavrama ve içgörüde ustalaşma,
6.Gerçeği yargı, çarpıtma ve ayrım olmaksızın fark etme becerisini kazanma,
7.Kültürlerarası çatışmaları, engelleyici inançları, çekişmeleri ve bağımlılıkları değiştirebilme yeteneğini geliştirme,
8.Tekrarlanan zorlayıcı koşulları ele alabilme becerisini kazanma,
9.Hayatın bir amacını anlama, güç durumlarda ayakta kalabilme ve rahat olabilme yeteneğini kazanma,
10.Uygarlığı daha ileriye dönüştürebilme becerisini kazanma

Ders İçeriklerinden Örnekler

 • Depresyon
 • İntihar
 • Kaygı, Bunaltı, Anksiyete
 • Mobbing
 • Samimiyet
 • Yalan
 • Yaratıcılık
 • Uzlaşma
 • Erteleme
 • Ayrılık
 • Narsisizm
 • Yalan
 • Özgürlük
 • Merak
 • Hayalkırıklığı
 • Korku
 • Yabancılaşma
 • Şiddet

 

ruhbilim_dersleri_antalya