Home / Psikolog kimdir?

Psikolog kimdir?

Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal işlev ve süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapan, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimin tamamlamış kişilerdir. Yukarıda da ifade edildiği gibi psikoloji biliminin pek çok alt alanı vardır. Bu alanların herhangi biriden yüksek lisans (uzmanlık) eğitimini tamamlamış kişilere Uzman Psikolog ünvanı verilir. Profesyonel bir eğitim sürecinden geçmenin yanı sıra, yetkin bir terapist olabilmenin önemli bir koşulu, alınan süpervizyonlardır.