Home / Antalya Psikoterapi / Psikiyatrist ile Psikolog

Psikiyatrist ile Psikolog

Sıklıkla birbirine karıştırılan ve insanların çoğunlukla yanlış bildiği psikolog ve psikaytrist arasında önemli farklar vardır.

Psikoloji, insan davranışlarının ve insanın zihinsel süreçlerinin dinamiklerini, nedenlerini araştıran bilim dalıdır. Psikoloji bilimiyle ilgili eğitim almış ve bu alanda araştırmalar yapanlara da psikolog denir. Psikoloji, insan davranışlarını tanımlamaya, anlamaya ve açıklamaya çalışır. Ayrıca bu davranışları önceden bilebilmeyi amaçlar.

Mental bozuklukların (akıl hastalıkların) teşhisi, tedavisi ve önlenmesiyle uğraşan bilim ve tıp dalına psikiyatri denir. Bu bilimle uğraşan kimselere de psikiyatrist denir. Psikyatri bir tıp dalıdır, bu yüzden ruh doktorluğu adı da verilir. Psikiyatristler dokturdurlar ve ilaç yazma yetkileri vardır. Bir psikiyatr, psikiyatri uzmanı  akıl hastalıklarının tedavisinde oldukça eğitimli bir tıp doktordur. Psikiyatrist, danışanlarına, ihtiyaç halinde ilaç reçete edebilir.

Bir “psikolog” psikolojiyi araştıran ve insan davranışını inceler. “Klinik psikolog”, yüksek lisans ve / veya doktora düzeyinde psikoloji eğitimi alan bir kişi anlamına gelir. “Klinik” psikolojide (örneğin zihinsel hastalık vb.) Özel eğitim almışlardır.

 

 

Hakkında Antalya Ruhbilim

Check Also

Psikoterapi Nedir? Antalya’da Psikoterapistler

Psikolojik sıkıntılar yaşayan bireylerin, yaşadıkları sıkıntılarının ne olduğunu anlamalarına, problemlerinin kökeni hakkında içgörü edinmelerine ve …