Home / Antalya Psikoterapi / Psikiyatri Nedir ?

Psikiyatri Nedir ?

Psikiyatri nedir?

Psikiyatri, bir tıp biliminin genel adıdır. Psikiyatride akıl hastalığı olan hastaların bu durumlarının teşhis edilmesiyle ve tedavi süreçleriyle uğraşılır. İnsanların normal olarak adlandırılan davranış biçimlerinin neye göre normal olduğunu ve bu hasta olarak adlandırılan insanların neye göre anormal olduğunu, belirli dinamikler üzerinden biyopsikososyal olarak açıklayarak bu davranışları ayrı ayrı sınıflandırıp hepsi için ayrı bir tedavi yöntemi oluşturmaya çalışan tıp bilimi psikiyatri bilimidir.

Psikiyatri hakkında temel tanımlar nelerdir?

Psikiyatri, her şeyden önce bir tıbbi disiplindir. Bu disiplin, insanların kendilerine ait duygu ve düşüncelerinde gerçekleşebilen bir takım sapmaları belirleyerek bu sapmaların üzerine gidip onları tedavi etmekle uğraşırlar. Psikiyatristler de gerçek birer doktordurlar ve ağır koşullar altında çalışabildikleri çok dönem olmuştur. Onlar da kendilerine gelen hastaların ayrı ayrı tanılarını koyup tedavi süreçlerini başlatmakla yükümlüdürler. Psikiyatrinin tarihçesine baktığımız zaman, bu tabirin ilk olarak 1808 yılında Alman Johann Christian Reil isimli bir psikiyatrist tarafından kullanıldığı görülmektedir. Kelimesel anlam olarak tıbbi bakımdan ruhsal tedavi anlamına gelen psikiyatri, kendi alanını oluşturup psikiyatri alanında psikiyatr uzmanlar da çalıştırmaya başlamıştır.

Psikiyatrik tedavi nasıl yapılır?

Öncelikle hastalara psikiyatrik testler ve psikolojik testler uygulanmaktadır. Bu testler sadece kendi alanlarında değil, normal şartlarda da hayal gücünün ve diğer beyinle alakalı nöropsikiyatrik tekniklerin kullanılmasını daha da kolaylaştırmıştır. Psikiyatri alanında hastalara en çok uygulanan tedavi yöntemi psikoterapi ve psikotroptur ancak bunların dışında da pek çok tedavi yöntemi gündemde tutulmaktadır. Psikiyatrik tedavi gören hastalar ayakta tedavi edilebilecek düzeyde olanlar ve yatırılıp tedavi gören hastalar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Psikiyatrinin çalışma alanları nelerdir?

Psikiyatri dalı; tıp, nörobilim, psikoloji, farmakoloji ve biyokimyayla iç içe durumda olan bir bilim dalıdır. Psikiyatristler, nörologlardan ve diğer branşların uzman hekimlerinden daha farklı eğitimler alarak özellikle psikoterapinin fakrlı kullanım alanlarını uygulamak üzerine eğitilmişlerdir. Psikiyatristler kendilerine gelen hastalarında genel bir duruma baktıktan sonra isterlerse ayakta tedavi uygulayabilirler, ayırıcı tanıları bulmak için nöro görüntüleme araçlarını kullanma yetkileri vardır, isterlerse psikoterapi tedavisini ya da psikiyatrik ilaç tedavisini uygulamakta vakalara göre karar verme yetkisine sahiptirler. Tüm bu durumlar ve neticeler sonucunda da psikiyatrinin kendi içinde tanı koyabildiği ve tedavi sürecini başlatabildiği hastalıklar şu şekilde sıralanmaktadır;

Panik bozukluk hastalığı ve anksiyete bozukluğu hastalıkları

Bipolar bozukluk hastalığı

Alkol bağımlılığı hastalığı

Uyuşturucu madde bağımlılığı hastalığı

Akut stres bozukluğu hastalığı

Posttravmatik stres bozukluğu hastalığı

Kişilik bozuklukları durumlar

Şizofreni hastalığı

Psikotik bozukluklar

Demans hastalıkları (Frontotemporal Demans hastalığı, Alzheimer hastalığı, Lewy Cisimcikli Demans hastalığı)

Dikkat eksikliği hastalığı

Hiperaktivite hastalığı

Cinsel işlev bozukluğu hastalıkları (Vajinismus hastalığı, Psikojenik erektil disfonksiyon hastalığı vb.)

Somatoform bozukluklar

Disosisoyif bozukluklar

Uyku bozukluğu hastalıkları (Uykusuzluk hastalığı, Parasomniler hastalığı, Aşırı uyuma hastalığı vb.)

Hakkında Antalya Ruhbilim

Check Also

Obsesif Kompulsif Bozukluğun 10 Belirtisi

Gün içinde defalarca ellerinizi yıkamaktan kendinizi alamıyor musunuz? Milimetrik bir düzenle yerleştirdiğiniz eşyalarınızın yerleri değişecek …