Home / Hastalıklar / OTİZM NEDİR?

OTİZM NEDİR?

OTİZM NEDİR?

Otizm kelimesinin manası “kendine dönük”tür. Ömür boyu süren beyinsel bir rahatsızlıktır ve “sosyal etkileşimde, sosyal iletişimde kullanılan dilde veya sembolik veya hayali oyunda” gecikmelerle kendini gösteren sinir sisteminde düzensizlik olarak sınıflandırılır[1]. Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan bir sendromdur. Nedeni bilinmemektedir. Kişi gördükleri, duyduklarını, duyumsadıklarını doğru bir şekilde algılayamaz; bu nedenle sosyal ilişkileri ve davranışlarında ciddi sorunlar vardır. Erkeklerde daha yaygın olarak görülür. Otizm ya kendi başına ya da zeka geriliği, öğrenme güçlüğü, epilepsi gibi diğer gelişimsel bozukluklarla birlikte ortaya çıkabilir. Otistik çocukların çoğunda değişen derecelerde öğrenme güçlüğü ve zeka özürü görülebilir.

OTİZMİN BELİRTİLERİ SOSYAL İLİŞKİLERDE GÜÇLÜK
1-Göz teması kurmamak ,
2-Seslendiğinizde dönüp bakmamak ,
3-Sanki işitmiyor gibi davranmak ,
4-Yaşıtları ile uygun ilişki kuramamak , birlikte oynamamak,
5-Tek başına olduğu etkinlikleri tercih etmek, başka bir dünyadaymış gibi davranmak , 6-Olaylara, başkalarının sevinç ve üzüntülerine tepkisiz kalmak ,
7- Kendi duygularını paylaşmamak ,
8-Toplum kurallarını anlama ve uygulamada güçlük çekmek,
9- Başkalarının yüz ifadelerini anlamamak ? gibi.

İLETİŞİMDE ZORLUKLAR
1-Konuşmada gelişmemek, gecikmek veya zorlanmak ,
2-Garip ve manasız , tekrarlayıcı, basmakalıp ve tekdüze konuşmak, karşılıklı konuşmayı başlatamamak veya devam ettirememek,
3- Beden dilini, jest ve mimikleri, anlamada , kullanmada zorluk çekmek ve taklit becerilerini kullanamamak,
4-Duyuları farklı algılamak, örneğin; sese, ışığa, dokunmaya olağandışı tepki vermek ve tehlikeyi algılayamamak

SINIRLI VE TEKRARLAYICI DAVRANIŞLAR
1-Çoğu zaman tek ve sınırlı bir ilgi alanına sahip olmak, bir konu ya da bir nesneye odaklanıp diğer hiçbir konuyla ilgilenmemek,
2-Değişikliklere direnç göstermek, günlük yaşamındaki alışkanlıklarına aşırı bağlı olmak, 3-Anlamsız sözcükleri üst üstte tekrarlamak, sen ve ben’i karıştırmak,
4-Sallanmak, kendi etrafında dönmek, el parmaklarını gözünün önüne getirip oynatmak, el kol çırpmak gibi anlamsız yineleyici hareketler yapmak,
5-Oyuncakların dönen parçalarına, açılır kapanır kapılara, hızlı dönen nesnelere aşırı bağlanmak, Yunus terapi otistik çocuklarda yüz güldürücü gelişmeler sağlamaktadır.

Hakkında Antalya Ruhbilim

Check Also

Krouzon Sendromu

Krouzon Sendromu(Kraniyofasial Disostoz) otozomal dominant geçişli bir hastalık olup ilk olarak 1912 yılında Fransız Octave …