Home / Blog / Klinik psikoloji nedir?

Klinik psikoloji nedir?

Klinik psikoloji insanın “normal” ve “normal dışı” davranışları ile ilgilidir. Araştırma özelliği temelde insan davranışlarıdır ve araştırmalarla elde edilen bu bilgiler pratikle bütünleştirilerek uygulanır.
Bu alanın önemli bir özelliği de ölçme değerlendirme fonksiyonudur. Klinik psikologlar gözledikleri, inceledikleri
kişilere yönelik kararlarını temellendirebilmek için çeşitli yöntemlerle bilgi toplarlar ve genellikle psikolojik açıdan sorunları, sıkıntıları olan, stresli kişi ya da gruplara yardım ederler. Özellikle zaman zaman koruyucu ruh
sağlığı içerisinde de yer alırlar. Bu özellikler, diğer uzmanlık alanları ile çakışan yönleri olduğunu düşündürse de
önemli olan onların klinik tutumları ve yaklaşımlarıdır. Davranışın doğasının ne olduğunun öğrenilmesi değil, bu bilgilerle neyin nasıl yapılacağını bilmek ve bu konuda beceri geliştirmek de klinik psikologların görevleri arasındadır. Normal ve anormal davranışı ayırt etmek amacıyla soruna ve durumun tanımını yapabilmeye yönelik araştırmalar ve ölçümler yapılması klinik psikoloji alanı için önemlidir. Klinik psikolog olabilmek için bu alanda en az “yüksek lisans” derecesi almak gerekir. Bu alandaki yüksek lisans programları üniversitelerin psikoloji bölümlerinde açılmaktadır. Bu programlarda verilen dersler arasında psikopatoloji, psikoterapi, araştırma yöntemleri, istatistik, kişilik ve zeka testleri, bilişsel süreçler gibi derslerin bulunması gerekmektedir. Bu derslerin yanında ayrıca süpervizyonlu çocuk ve yetişkin kliniği stajları ile alanda belli bir araştırmaya dayalı bir tez çalışması da gereklidir.

Hakkında Antalya Ruhbilim

Check Also

antalya psikolog, antalya psikoterapist

Psikoterapist kimdir ve nasıl çalışır?

Psikoterapist nasıl çalışır? Bir psikoterapist, hastanın düşünce, duygu ve davranışında adaptasyon yoluyla değişiklik başlatmak için …