Home / Kişilik Geliştirme Çalışmaları

Kişilik Geliştirme Çalışmaları

Antalya Ruhbilim Okulu Kişilik Geliştirme  Çalışmalarının Beklenen Sonuçları
1.
Gerçeğin her türlü doktrinleştirilmiş modelinin ötesinde düşünme, algılama ve bu gücü yaşam sorunlarını çözmek ve tam bir zihinsel netlikte karar vermek için kullanma,
2.Dikkati etkin bir şekilde ayarlama,
3.Bilinç ve fizik evren arasındaki etkileşimleri anlama,
4.En küçük olasılıkların bile gözden kaçırılmadığı bir imgelem geliştirme,
5.Kişiliğin gerçekliğin doğasını kavrama ve içgörüde ustalaşma,
6.Gerçeği yargı, çarpıtma ve ayrım olmaksızın fark etme becerisini kazanma,
7.Kültürlerarası çatışmaları, engelleyici inançları, çekişmeleri ve bağımlılıkları değiştirebilme yeteneğini geliştirme,
8.Tekrarlanan zorlayıcı koşulları ele alabilme becerisini kazanma,
9.Hayatın bir amacını anlama, güç durumlarda ayakta kalabilme  ve rahat olabilme yeteneğini kazanma,
10.Uygarlığı daha ileriye dönüştürebilme becerisini kazanma