Home / Hastalıklarda Psikoterapi / Depresyon ve Psikoterapi

Depresyon ve Psikoterapi

İki haftalık bir dönem sırasında yaklaşık hergün süren depresif duygudurumu, hergün yaklaşık gün boyu süren tüm aktivitelere veya bunların çoğuna karşı ilgide belirgin azalma veya bunlardan eskisi gibi zevk alamama, perhiz dışı önemli derecede zayıflama veya şişmanlama veya hergün iştahta artış veya azalma olması, hergün aşırı uyku (hipersomnia)
veya uykusuzluk (insomnia) olması, hergün dışarıdan gözlemlenebilir psikomotor ajitasyon veya retardasyon olması, hergün yorgunluk, bitkinlik veya enerji kaybı olması, hergün değersizlikl ve yersiz suçluluk duygularının olması, hergün düşünceleri bir konu üzerinde yoğunlaştırma yeteneğinde azalma ve kararsızlık yaşanması, tekrarlayan ölüm düşünceleri ve intihar düşünceleri veya  intihar intihar etmek için tasarının olması, tedavisi gecikmeden yapılması gereken majör depresyon hastalığına işaret eder.
Depresyon tedavisinde psikoterapi elzemdir, çünkü hastanın kendisini depresyona iten bakış açılarını ve yanılsamalarını değiştirmesi için iç görü kazanması gerekir.
Bugüne dek yaptığımız psikoterapi çalışmalarından çok sayıda depresyondan muzdarip insan yararlanmıştır.

Hakkında Antalya Ruhbilim

Check Also

Şizofreni ve Psikoterapi

Şizofreni  genç yaşta başlayan ve ömür boyu tedavi hizmeti veilmesi gereken bir hastalıktır.  Düzenli psikoterapi …